Zarządzanie produkcją można rozumieć różnorako, gdyż jest to termin dwuczłonowy – składają się na niego terminy „produkcja” oraz „zarządzanie”. Bywa postrzegany między innymi jako oferta

Pełny artykuł: Zarządzanie produkcją – zamysł oraz efekt